Základné údaje

slovenský
skupinový líder
11 až 17
rokov
Leto
2023
20/25 anglických
lekcií týždenne
ubytovanie
v campuse
plná
penzia

Charakteristika

používanie
jazyka v praxi
noví kamoši
z celého sveta
bohatý
program aktivít
spomienky
na celý život
letiskový
transfer
medzinárodný
certifikát

Základné údaje

slovenský
skupinový líder

11 až 17
rokov

leto
2023

20 anglických
lekcií týždenne

ubytovanie
v campuse

plná
penzia

Charakteristika

používanie
jazyka v praxi

noví kamoši
z celého sveta

bohatý
program aktivít

spomienky
na celý život

letiskový
transfer

medzinárodný
certifikát

web fb
web insta
web twitter
web linkedin